De BWPD zet zich in voor de ontwikkeling van de vrouwen en de jeugd

De blik is gericht op Nederland en op Burundi. De BWPD - Burundian Women for Peace and Development - is een stichting opgericht in Nederland in 2001.

In Burundi en Rwanda, vertegenwoordigen vrouwen het merendeel home.vrouwen werken
van de actieve bevolking. Daarentegen zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in de Bestuursorganen en Instanties. De traditionele rol van vrouwen als vredelievende groep wordt genegeerd. BWPD wil erkenning van de rol van de vrouw en de ontplooiing van de jeugd om zo de crisis in Burundi te overwinnen.
Een positieve opstelling van Nederlanders is daarbij onontbeerlijk. De Burundese vrouwen willen gezamenlijk met Nederlanders werken aan de wederopbouw.
 kl.home.vrouwen werken 3
In Afrika tekent zich een nieuwe geopolitiek af. Vrouwen moeten daarin een actieve rol spelen. Daarvoor moet hun opleiding en scholing verbeteren. Er moet goede onderlinge communicatie en uitwisseling van ervaringen komen. De vrouwen kennen de dagelijkse realiteit en weten welke conflicten er leven. Nieuwe conflicten moeten worden voorkomen.

Voor participatie in de Nederlandse samenleving is integratie noodzakelijk. De jeugd ontwikkelt zich in Nederland. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De BWPD wil een constructieve rol spelen in dit proces.

De taken die de Nederlandse Burundese Vrouwen zich hebben gesteld zijn:
- Integratie in Nederland.
- Deelname aan het vredesproces in het moederland.
- De Internationale Gemeenschap helpen de Burundese chaos op te lossen.
- Ingeschakeld te worden bij de wederopbouw van het land.
- De rol van de Burundese vrouw versterken.