De vrouwen en de jeugd staan centraal in de aktiviteiten

Goed  onderwijs is een voorwaarde voor de toekomst van de jeugd. Het onderwijs heeft ernstig geleden onder de oorlog.

De middelbare scholen hebben een groot tekort aan....   lees verder

 

De vrouwen ondervinden de gevolgen van de oorlog het meest. Zij bewerken het land en zorgen voor het gezinsinkomen. Het leven in de gemeenschap is ontwricht. Begonnen moet worden met het vredesproces en de wederopbouw van de gemeenschappen.

Een multifunctioneel centrum  .....  lees verder

 

Een eigen inkomen om de armoede op te heffen. 
De vrouwen Tujehamwe turwanye ubukene zijn daarmee begonnen.  lees verder