Scholing docenten

Sinds 2010 voert de Belgische organisatie "Leraren zonder Grenzen" elk jaar in de zomervakantie een programma intensieve (bij)scholing uit van docenten op middelbare scholen in Kirundo. Met succes! vlaggen.CIMG02611Het programma in de week van 27 juli - 1 augustus 2014 bestond uit:  

  • Een didactische nascholing Engels aan 21 leraren uit de middelbare scholen van de hele provincie Kirundo.
  • Workshops in het Cultureel Centrum Amahoro, verzorgd door een dramadocente, voor een 20-tal taalleraren.
  • Een kleuterleidster verzorgde de activiteiten voor jonge kinderen in en rond de nieuw uitgebouwde bibliotheek van het Centrum Amahorro. 

Dit alles  ter plaatse gecoördineerd door de Stéphanie Mbanzendore en haar man Severin. 

 De cursus didactiek Engels richtte zich vooral op activerende werkvormen. De belangrijkste  vraag was telkens: “Hoe - binnen de context van grote klassen en beperkte of geen middelen - op een gestructureerde manier allemaal tegelijkertijd de taal te gebruiken en dus de leerplandoelstellingen beter te bereiken?”  Daarbij kregen de leerkrachten ruim de kans om de eigen beheersing van het Engels te verfijnen. 

Gebruik werd gemaakt van de toolbox werkvormen die door de werkgroep Didactische DenkTank van Leraars zonder Grenzen was verzameld. 

De werkvormen en basisprincipes werden geïntegreerd in concrete lessen. Uiteraard ging hier veel voorbereidingswerk aan vooraf. Een greep uit de aangeboden onderwerpen: “How to use everyday objects”, “How to use pictures and drawings”, “Practising collocations”, “Task-based learning”, “Alternative approaches to reading texts”, “Information gap activities”,  “Business English”…

Elke leseenheid was opgebouwd volgens een vergelijkbaar stramien. Na de les volgde de reflectie: wat hebben we gedaan? Welke principes herken je? Wat zijn de transfermogelijkheden? Welke moeilijkheden zie je? Welke kansen? Hoe zijn die moeilijkheden op te vangen? Het was verrassend het hoe vindingrijk de leerkrachten vaak waren om een eigen heel adequate oplossing voor bepaalde problemen te bedenken.


De eindevaluatie van de leerkrachten was dan ook overweldigend positief. “I don’t see how to express my thanks. The different teaching techniques that you’ve taught us are very important. I admire your own way of teaching too. You’re the best teachers. You know to choose what’s important from what is not important. Personally I promise that I will carry out these techniques when I’m teaching my pupils”. Of “This teacher’s summer course has been very important because I’ve gained more ways to deal with texts, grammar, business English, collocations,… Even for large classes I can see ways to use the rules of thumb.” 

 

Zie de website www.lzg.be. 

Voor de Wereldocenten bestaan geen kant en klare oplossingen want alles is afhankelijk van de situatie ter plekke: De bijzonder slechte werkomstandigheden van de leraren in Burundi: overvolle klassen, weinig of geen lesmateriaal, weinig en onderbetaalde leraren, slechte accommodatie. Door de leraren te motiveren en te ondersteunen in klasmanagement, coöperatief leren, communicatief taalonderwijs e.d. gaan de Burundese docenten leerling-gerichter te werk en ontstaat er een nieuwe dynamiek. De leraren ondervinden dat ze met weinig middelen hun lessen boeiender en actiever kunnen maken waardoor hun leerlingen meer betrokken zijn bij de les.

 

Lees het eindverslag engels 2014

 Lees het Eindverslag Werelddocenten Burundi 201211.pdf van de uitvoering van het zomer programma 2012. 

 
ict workshopfysica workshop
ict workshop                                                                                                      fysica les