Het centrum Amahoro
Dankzij financiering door Nederlandse NGO's en fondsen heeft BWPD het multifunctioneel centrum Amahoro kunnen bouwen in de stad Kirundo, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
Het centrum Amahoro (vrede) is in 2011 geopend.klaar

De doelstelling van het centrum Amahoro is:

 • Het bevorderen van vrede en verzoening tussen de Burundesen onderling.
 • Werken aan de maatschappelijke en de beroepsemancipatie, aan de burgerzin en aan de economische verbetering van de positie van de vrouw, van het kind en van het gezin door: 
 • Zich in te zetten voor het herstel van de rechtstaat in Burundi.
 • Te strijden tegen het analfabetisme, de armoede en het geweld tegen vrouwen.
 • Deugdelijke programma`s te initëren.
 • Door activiteiten te ontwikkelen die inkomsten genereren.
 • Juridische kennis binnen te brengen.

Vakantie activiteiten in 2018
In het centrum Amahoro heeft BWPD-Burundi in de laatste week van de schoolvakantie vakantie activiteiten georganiseerd voor de jeugd, in de leeftijd van 3-5 jaar; 6-9 jaar, 10-14 jaar en 15-20jaar.

Het thema was: ‘Rwaruka gendere imico kama n’inyifato ibereye vyo soko ry’iterambere rirama’. -Jeunes sauvegardez la dignité, source de paix et de developpement durable.-

 • Bij de allerkleinsten werd getekend, gezongen en verhalen verteld.
 • De kinderen tussen de 6-9 jaar leerden animatie plaatjes te interpreteren, ze zongen, speelden spellen en deden aan sport.
 • De tieners kregen Engelse les en les in Kiswahili. Daarnaast werd hen wat ondernemingsgeest bijgebracht, hoe initiatieven te nemen.
 • De oudsten maakten kennis met het vak informatica, Vredeseducatie en geweldloos communiceren, Er werd gesproken over sexualiteit, ook deze jongeren werden gestimuleerd eigen initiatieven te nemen en te denken aan de opzet van een eigen zaakje.

IMG 20180903 WA0003

IMG 20180903 WA0001

 

IMG 20180831 WA0004

 

 

Verslag van de workshops "nieuwe technieken voor de opslag en conservering van de opbrengst van de landbouw producten". 

November 2017/februari 2018.

Een stap voorwaarts kan worden gezet als de mensen in Kirundo in staat zijn om meer te halen uit hun landbouwproducten. Met nieuwe technieken kan worden gewerkt aan de verbetering van de opbrengst van het land.
De landbouw is traditioneel, het zijn hoodzakelijk kleine familiebedrijven (ca. 40 hectare per huishouden). De productie is gericht op de consumptie van het eigen huishouden, soms kan de 'meer opbrengst' worden verkocht op de markt.
De landbouw is het werk van vrouwen, mannen werken alleen mee aan zogenoemde cash producten zoals banaanverwerking en het vee. Vrouwen ploegen, zaaien, oogsten. 
Naast het werk op de velden zijn vrouwen verantwoordelijk voor de organisatie van het huishouden. Zij zorgen dat er drinkwater komt, zoeken naar brandhoud, koken het eten, zorgen voor de kinderen, brengen hun waar naar de markt en beheren de huishouding.  
Vrouwen doen het werk maar de mannen zijn dominant in het beheer van het productiesysteem. 
Doordat een adequate manier van opslag ontbreekt en de opbrengst van de oogst niet goed wordt ingepakt wordt het merendeel van de productie verkocht onmiddellijk na de oogst. Na de oogst kunnen de verliezen groot zijn door insectenplagen, slecht weer en onvakkundige behandeling tijdens het drogen, het verpakken en vervoer van de producten. 

Om daarin verbetering te brengen zijn in november 2017 en februari 2018 in het Centrum Amahorro train de trainers workshops georganiseerd.
Het programma bestond uit het aanleren van methoden en technieken om: 
i) de verliezen van de oogst te verminderen door op een adequate manier de geoogste producten te bewerken en te conserveren. 
(ii) snel rottende producten in meer conserveerbare voedingsmiddelen te transformeren.
(iii) verwerkingseenheden als afzet voor bepaalde landbouwproducten te vormen.
(iv) eenvoudige werktuigen en apparatuur voor de verbetering van de verwerking en procescondities van de oogst te ontwikkelen.
(v) de ontwikkeling van ambachtelijke of semi-industriële kleinschalige agro-food bedrijven te bevorderen. 

Aan de training hebben meegedaan 15 vrouwen en 5 mannen uit 7 gemeenten.
Met dank voor de financiering hiervan aan NUFFIC. 
 
Hier: NUFFIC-FINAL--REPORT.pdf


Anno zomer 2013
bruist het inmiddels van de activiteiten in dit centrum. De uitvoering gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Op dit moment is er in het gebouw:
 • Een bibliotheek waarin 3 jonge medewerkers werkzaam zijn.
 • De boeken van de bibliotheek zijn ingebracht door docenten,biblo.bus-personeel die actief zijn binnen de Belgische organisatie “Leraren zonder Grenzen”. Deze organisatie voert samen met BWPD het project Werelddocent uit. http://www.bwpd.larsvanhijfte.nl/projecten-burundi/scholing-docenten.html
 • Een computer lokaal, met enkele computers. Twee vrijwilligers, door BWPD getraind, geven nu training en ondersteuning aan 'cursisten' (mensen uit de omgeving van het centrum, zoals ambtenaren, zakenmensen e.d.)
 • Er is internet verbinding. Dit is belangrijk voor de communicatie met BWPD in Nederland.
 • Er vinden 5 clubs onderdak in het centrum: sport, cultuur, Frans, Engels en 'Stop Sida' (in het kader van de strijd tegen hiv/aids.
 • Een grote zaal voor gemeenschappelijke activiteiten.
 • Voor de organisatie en het beheer van het centrum is er een coördinator.biblo.bus-personeel.2
 • Herfst 2013 is er een bibliobus aangekomen. Deze bus gaat boeken rondbrengen in dorpen. Het ministerie van onderwijs in Burundi steunt dit busproject. Het is de bedoeling hiermee scholen in de omgeving te bereiken.

In 2010, tegelijk met het initiatief tot het bouwen van een centrum, heeft BWPD 7 lokale vrouwengroepen opgericht. Deze groepen zetten zich in voor de vredesopbouw in hun directe omgeving – de familie, het dorp –. De vredesopbouw is een complex proces.

Het bestuur van de Burundese NGO Abaremeshamahoro – de Vrouwen voor Vrede en Ontwikkeling in Burundi - is verantwoordelijk voor de organisatie en ondersteuning van deze groepen. Centraal staat ‘het vreedzaam oplossen van conflicten’: Mediation, raad geven en bemiddelen zijn de instrumenten. De opgeleide mensen vormen een vereniging. De uitvoering gebeurt binnen de eigen gemeenschap/commune.

De lokale commissies werken in Bugabira, Busoni, Ntega en Bwambarangwe, Gitobe, Vumbi en Ntega.

Voor deze groepen is in de zomer van 2013 een 'terugkom dag'website.cursisten.DSCF2100 georganiseerd in de grote zaal van het centrum Amahoro. Er zijn inmiddels 70 'community leaders'. Het werd een bijzondere dag van ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen. Op de agenda stonden de onderwerpen “the lessons learned, nieuwe uitdagingen en wensen' . De conclusies van deze dag vormen de basis om verder te werken aan deze manier van 'vredesopbouw'.

Het Ministerie voor Gender- en Mensenrechten en het Ministerie van Onderwijs waarderen het werk van BWPD en hebben daarom BWPD Burundi als partner erkend. Er is een overeenkomst gesloten.
Dankzij deze erkenning kan het personeel van het centrum uit overheidsgeld worden gesalarieerd. Dit is een fantastisch resultaat.