De middelbare scholen hebben een groot tekort

aan onderwijsmiddelen en didactische methoden. Computers zijn er niet.
De electricteitsvoorziening is gebrekkig. Het lesmateriaal is deplorabel. Bibliotheken ontbreken.

Het niveau van de kinderen is laag, het percentage leerlingen dat slaagt gering. In de onderbouw is het aantal jongens hoegenaamd gelijk aan het aantal meisjes maar op den duur maken de meisjes de opleiding niet af.gatumba.klassen

Er is een schoolplicht maar in de praktijk gaan alleen de kinderen naar school van wie de ouders het kunnen betalen.
Veel kinderen moeten thuis meewerken voor het gezinsonderhoud.

De SIDA ru├»neert het leven. Onzekerheid en armoede  demoraliseren de mensen. Het respect voor de rechten van de mens raakt verloren. In de oorlog zijn veel kinderen wees geworden.
Kinderen zijn gedwongen in het leger of bij de rebellen terecht gekomen. Nu, na de oorlog voeren ze gewapende overvallen uit. Er is seksueel geweld tegen meisjes, vrouwen en zelfs tegen mannen. De mensen zijn getraumatiseerd door de oorlog.

Onderwijsmateriaal is nodig en scholen moeten worden uitgebreid. Gebrekkig onderwijs
duurt al een hele generateam2009tie. Het gevolg is dat ook het niveau van de docenten veelal onvoldoende is.

 

In 2009 heeft BWPD, in samenwerking met de Werelddocenten van Edukans het project 'scholing Burundese docenten in Kirundo', opgezet.  
In 2010 heeft de Belgische organisatie Leraars zonder Grenzen (LZG) deze scholing overgenomen. De inzet van de LZG docenten is fantastisch. Het project is een succes.