Vredesactiviteiten 

De situatie in Burundi is vanaf de verkiezingen in 2015 gespannen. Werken aan vrede is een continue activiteit, ook in Nederland. In de landen van het Midden Oosten woedt oorlog. BWPD zet zich, samen met Nederlandse vredesgroepen, in voor een geweldloze oplossing van de conflicten. 

Op 21 September, de Internationale Dag voor de Vrede uitgeroepen door de Verenigde Naties als een oproep tot een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid,   hebben gezamenlijke vredesgroepen een Manifest aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.  Een oproep tot handelen en beslissingen nemen. 

web.Aanbieding Vredesmanifest 20 IMG 1693A 

Op die zelfde dag werd Stéphanie Mbanzendore, de voorzitter van BWPD, in het zonnetje gezet voor haar werkzaamheden voor vrede. Zij werd, samen met andere vredes activisten, door de burgemeester van Nijmegen gelauwerd om de onvermoeibare inzet en de niet aflatende inspanning voor een geweldloze oplossing van conflicten.
web.NijmegenIMG1176

Integratie 
In Nederland is de aandacht gericht op integratie in de Nederlandse samenleving.
De meeste Burundese mensen hebben voor de oorlog een goede opleiding genoten. De onderwijsinfrastructuur was tot die tijd goed. Toch valt het niet mee een maatschappelijke positie in Nederland te verwerven die past bij dat niveau. De barrieres in Nederland en de structurele belemmeringen moeten uit de weg worden geruimd.

Tegelijkertijd nemen de Burundezen zelf het initiatief om de eigen plaats in de samenleving te verbeteren. Empowerment is daarbij de sleutel. Bijeenkomsten hierover worden georganiseerd.afbeelding_rotterdam_056

 • In Rotterdam is een onderzoek verricht naar de maatschappelijke problemen van de mensen uit Burundi, Rwanda en Congo - het Grote Meren Gebied - waarvoor in Rotterdam aan oplossingen moet worden gewerkt.
  lees meer

 

 • In  Mennorode Nunspeet zijn weekenden mennorode
  georganiseerd over de verwerking van trauma.
  In het eerste weekend is gesproken over hoe trauma is te herkennen en hoe heling werkt.
  In het tweede weekend is gesproken over de opvang van trauma. Over onderlinge hulp die kan worden geboden.
  lees meer