Gromero Rotterdam

GROMERO is de titel van het Grote Meren onderzoek Rotterdam. De grensgebieden van Burundi, Rwanda en Congo vormen het Grote Merengebied. In Rotterdam wonen 1020 migranten uit Burundi, Rwanda en Congo DR.

GROMERO is een zelfonderzoek. Het onderzoek is een middel tot empowerment om meer inzicht en macht te krijgen over de eigen situatie.
De vragen in dit onderzoek waren:
Hoe is het om in Rotterdam te leven en te wonen? Welke problemen zijn er? Hoe die op te lossen? Welke steun is nodig? Welke talenten en interesses zijn uit te buiten?
Een vragenlijst werd samengesteld over zaken rond taal en cultuur, werk, ouderdom en jeugd, Nederlandse instanties, (geestelijke) gezondheidszorg en vele andere onderwerpen.
De migranten hebben elkaar hierover geinterviewd.

De uitkomst resulteerde in een reeks voorstellen, zoals: Een Gromero Cultureel Café, Cursussen/trainingen, Excursies, Talenten ontwikkelen, Individuele ondersteuning, een Website en Web-tv, een Filmfestival.

Bijvoorbeeld: Een Gromero Cultureel Café eens per twee maanden als ontmoetingsplek waar ook geïnteresseerde autochtone Nederlanders welkom zijn. Met op iedere bijeenkomst een spreker over het Nederlandse systeem; een plek voor vragen, informatie en steun. Een plek waar gezamenlijk actie kan worden ondernomen. 
Bijvoorbeeld: Veel migranten kennen hun stad Rotterdam niet. Met elkaar excursies maken geeft verbondenheid met elkaar en met de stad!

Heeft u tips? Zin om mee te denken of mee te organiseren? Laat het weten en neem Contact ! Het Gromero team is in constante beweging en staat open voor een ieder !