Trauma verwerken

Niet alleen de oorlog in Burundi heeft een trauma veroorzaakt, ook het verblijf in Nederland traumatiseert verschillende Burundezen. De ingewikkeldheid van het leven en vooral de zorgen en ongerustheid over de achtergebleven mensen geven gevoelens van angst en pijn. De gedachte aan het lot van de kinderen, die nu nog met het geweld van de oorlog te maken hebben, maakt de Burundezen in Nederland machteloos. Het taboe op de verwerking van dit trauma moet worden doorbroken.

Over het onderwerp trauma heeft de BWPD twee weekenden georganiseerd.
In het eerste weekend werd ingegaan op het onderwerp trauma. Waaraan herken je een trauma? Welke 07.weekendzijn de oorzaken, welke zijn de symptomen?  Hoe werkt heling? Wat kun je zelf doen?
Een groep van 12 mannen en 12 vrouwen heeft aan deze bijeenkomst deelgenomen.

In het tweede weekend is ingegaan op het onderwerp hoe anderen bij de verwerking van het trauma op te vangen en te ondersteunen.
Het gaat om opvang van ‘het eerste niveau. kweekendUitvoerig is ingegaan op de valkuilen die daarbij kunnen voorkomen.
Het gaat om hulp die onderling kan worden gegeven. Voor onderlinge opvang is betrokkenheid nodig zonder je zelf te verliezen. En nodig is afstand zonder distantie: Onderlinge hulp kan niet worden gegeven wanneer het trauma van de ander verre wordt gehouden.

De ingang voor onderlinge hulp is het inzicht dat de eigen cultuur invloed heeft. Er zijn verschillende manieren om trauma bespreekbaar te maken. De ene manier werkt wel in de eigen cultuur en een andere manier niet. Belangrijk is de inspiratie. Het voornemen om er voor te zorgen dat voor beiden - de hulpgever en de hulpontvanger – het contact goed is.

Na het tweede weekend is het initiatief genomen tot de vorming van 4 regionale netwerken voor onderlinge hulp. De kontaktpersonen van deze netwerken zijn aanspreekbaar op de vragen die er zijn.
Heeft u belangstelling, neem Contact op met BWPD