Nieuw Vrouwen Netwerk voor Vrede in het Grote Merengebied 

Op 5 februari was de officiële start van het netwerk en de camapgne.

Paix Grands Lacs / Vrede in het Grote Merengebied is een netwerk van vrouwengroepen afkomstig uit Burundi, Congo en Rwanda, die nu in Nederland leven in diaspora. Dit netwerk is tot stand gekomen als de follow up van·het VN resolutie' Congres in Bujumbura in 2009, een initiatief van de organisatie MWPN - Multicultural Women Peacemakers Network - .· 
Paix Grands Lacs - PGL - wil samenwerking tussen de drie landen bevorderen en gezamenlijk werken aan duurzame vrede in het Grote Meren Gebied. PGL wil bevorderen dat vrouwen actief deelnemen aan verzoenings- en vredesprocessen op alle niveaus. 
PGL werft subsidies, organiseert trainingen in lobby en belangenbehartiging, stimuleert andere migrantenvrouwen actief te worden en betrekt ontwikkelingshulporganisaties, vredesorganisaties en overheden bij hun activiteiten.
De rol van vrouwen in conflictgebieden.
Daarnaast starten de vrouwen een campagne in het Grote Merengebied. De vrouwen en mannen moeten zich bewust worden van de belangrijke rol van vrouwen bij vredesactiviteiten, verzoening en wederopbouw. Met behulp van radiospotjes, affiches, presentaties en preken in kerken verspreiden zij hun boodschap: ‘Een oorlog kent alleen verliezers. Vrouwen, sta op voor duurzame vrede’.
De samenwerking.
Binnen het netwerk van Paix Grands Lacs - PGL - werken verschillende migrantenstichtingen samen. Hun werk is belangrijk, omdat migranten een brug vormen tussen Nederland en hun land van herkomst. Hun aanpak sluit aan bij de gedachte dat een brede basis van kleine activiteiten een machtige lobby vormt, waar regeringen rekening mee moeten houden.
Resolutie 1325
Het netwerk wil bewust aansluiten bij VN-resolutie 1325. Daarin benadrukken de VN-lidstaten dat vrouwen een belangrijkere rol in vredes- en verzoeningsprocessen moeten krijgen. Het netwerk Vrede in het Grote Merengebied roept vrouwen op zich bij hen aan te sluiten. Mannen kunnen helpen door achter het initiatief te staan en vrouwen te motiveren om mee te doen.
Zet je in voor vrede in het Grote Merengebied!
Contact
Wij, vrouwen uit Burundi, Congo en Rwanda, geloven dat vrouwen onmisbaar zijn voor duurzame vrede. Wil je meer weten over onze acties neem contact op met het vrouwennetwerk Paix Grands Lacs - PGL:

Stephanie Mbanzendore, T.: 0031-627296315
Juliènne Doppenberg – Difukidi. T.: 0031-612049026
Florentine Mukasine